Personuppgiftspolicy

Innehåll

Personuppgiftsansvarig

Sjögräs M&A AB, Fågelviksvägen 131, 134 64 Ingarö. Org nr 556928-2717.

För att erbjuda dig våra tjänster och kunna hålla hög servicenivå, behöver vi behandla dina personuppgifter på det sätt vi beskriver nedan.

När du kontaktar oss för att köpa en tjänst godkänner du därmed vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi kontaktar dig via elektroniska kanaler. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt.


Information vi lagrar

Vi samlar in personuppgifter via exempelvis fysiska träffar, e-postkontakt, telefonkontakt, SMS-kontakt, webformulär på hemsidan samt genom kontakt via sociala medier.


Uppgifter du lämnar till oss

Du kan lämna information till oss med dina personuppgifter genom exempelvis interaktion på sociala medier eller genom e-post, telefonsamtal och sms. Uppgifter du lämnar kan vara exempelvis: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, försäkringsnummer, båtmodell och motornummer.


Uppgifter vi samlar om dig

De uppgifter vi samlar in om dig är:

Person- och kontaktinformation. Exempelvis: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

Information om ditt fordon (tex. båt, vattenskoter, motor): Exempelvis: Märke, modell, serienummer och motornummer.

Garantiinformation. Rapport över aktuella garantier.


Syfte / vad gör vi med insamlad information / rättslig grund

All data som vi samlar in är nödvändig för att bekräfta din identitet, verifiera dina kontaktuppgifter, kunna utföra våra tjänster och hålla hög servicenivå. Dvs ingå avtal, hålla kontakt under pågående arbeten, offerera och fakturera. Personuppgifter behandlas också för att kunna marknadsföra våra tjänster.


E-postmarknadsföring

När du själv har lämnat uppgifter vid kontakt med oss, sparas din e-postadress. Vi sparar och behandlar också informationen vi hämtar ut kring ditt användande av exempelvis våra utskick, till exempel öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas på och den information som du visar intresse för.

Marknadsföring och event

Vi behandlar data om personuppgifter och fordon, exempelvis namn och e-postadress, för att kunna marknadsföra och erbjuda tjänster och produkter som kan vara intressanta för dig.


Delning av information

För att utföra våra åtaganden gentemot kund, kan vi komma att dela din information till tredje part, exempelvis leverantörer och underleverantörer


Ändring, radering och granskning av dina personuppgifter

Du har alltid rätt att få dina lämnade uppgifter korrigerade eller raderade. Du har även rätt att få veta vilka uppgifter vi registrerat om dig. Kontakta oss i dessa fall på: info@sjograsmarin.se. Vi raderar uppgifter efter en tids avslutad kundrelation.