Transporter och lyft

Vi har en kranbil som tar 10 meter långa båtar på max 5,5 ton, självklart kan vi lyfta och transportera andra saker inom dessa gränser. Vi hämtar och sjösätter, kanske en service vore skönt att få gjort i samband med detta, det ordnar vi.